Bevrijdingstocht

Op 29 april 2018

Vanuit Bevrijdingsstad Wageningen kan men kiezen voor fietsroutes van diverse afstanden: 40, 70, 110 en 150km.
Dit fietsevenement wordt georganiseerd in samenwerking met zustervereniging RETO, Arnhem.
Ook daar kan men starten en is er een zelfde keuze uit vier afstanden.
Het routeschema bestaat uit drie lussen (west: 40 km, midden: 70 km en oost: 40 km), met de clubhuizen van TCW en RETO als knooppunten.
West doorkruist het gebied ten westen van Wageningen.
Midden gaat van Wageningen naar Arnhem en weer terug.
Oost gaat vanuit het clubhuis van RETO naar de Posbank.

Voor meer informatie klik hier.


Disclaimer:

Het Team van www.toersteppen.nl is de uitgever van deze website.
Als uitgever besteedt www.toersteppen.nl de grootst mogelijke zorg aan de gegevens en informatie die op deze site te vinden zijn. Desondanks is het mogelijk dat er op de website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen. www.toersteppen.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden daarvan. Evenmin aanvaarden wij aansprakelijkheid voor geleden verlies of gederfde inkomsten die voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken.

Bezoek aan de website, alsmede het gebruik en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel op risico van de gebruiker. Informatie op websites waarnaar wordt verwezen of gelinkt, wordt slechts incidenteel door ons geanalyseerd. www.toersteppen.nl geeft geen garanties met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch wordt aansprakelijkheid aanvaard voor direct of indirect geleden schade die hieruit voortkomt.